ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

Friday, 26 April 2019 04:56 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY INNOVATION AND RESEARCH MOSCOW:RUSSIA และได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Research Award) จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง An Investigation on the P300 Event-related Potential and Brain Topographical Organization of Veterinary Medicine Students through Working Memory Training ณ สหพันธรัฐรัสเซีย


Last Updated on Friday, 26 April 2019 04:57