คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

Tuesday, 05 March 2019 04:32 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 (ชั้นปีสุดท้าย) จาก Faculty of Veterinary and Animal Science, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU )ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 คน ได้แก่ Mr. Md. Ariful Alam, Mr. Md. Kashfek Ahmed, Mr. Shamim Ahammed, Mr. Shishir Sarkar, Mr. Md. Dulal Hosen, Miss Anu Duwal, Mr. Md. Rabiul Islam, Miss Rohinee Maharjan, Miss Sujana Dongol และ Miss Mst. Tachhzima Akter ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นนักศึกษาชาวบังคลาเทศ 7 คน และนักศึกษาชาวเนปาล 3 คน ทั้งหมดได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 4–24 มีนาคม 2562 และนอกจากการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทางคณะยังได้จัดตารางการทัศนะศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาทั้ง 10 ราย เดินทางไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวางและหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งนักศึกษาทั้งกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก HSTU  กลุ่มที่ 2 เดินทางมาฝึกงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ซึ่งทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 04:33