คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

Monday, 24 December 2018 01:29 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ กองบริหารงานคณะ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์จำนวน 3 ราย จาก Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  Dr. Oky Setyo Widodo, lecturer in Animal Husbandry Department, Prof. Dr. Pantja Madyawati, Head of Ph.D. Program และ Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, Head of Magister Agribusiness Veterinary Program ที่เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงบุคลากรระหว่างสถาบัน และแนวทางการศึกษาต่อ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของบุคคลากรจาก Airlangga University  อนึ่ง ทางคณะฯ และ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่จากประเทศอินโดนีเซียที่ประสงค์เดินทางมาศึกษาต่อที่คณะในอนาคต เพื่อพัฒนา ยกระดับและส่งเสริมวิชาด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น