คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2561

Monday, 20 August 2018 00:27 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อเวลา 11.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 16สิงหาคม 2561 ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนและได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จำนวน 3 คน ได้แก่ Mr. CHEN SHIN-MENG, Mr. HSU HAO-CHUN และ Mr. LIU HSIAO-LUN จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน ที่ได้เดินทางมาเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือนในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 ทั้งนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวันได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรซึ่ง ในแต่ละปีจะมีอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันเดินทางไปและมาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง