คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561

Wednesday, 16 May 2018 07:07 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 (ชั้นปีสุดท้าย) จาก Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 คน ได้แก่ Mr. Sydus ShalekinShakil, Mr. Sanjib Chandra Nath, Mr. Rupom Devnath, Mr. Apu Raihan, Mr. Md. Alauddin, Mr. Md. Abdullan Al Mamun, Mr. S.M. Abdus Salam, Mr. Saddam Hossain, Miss SabihaZarin TasnimBristi และ Miss TamannaNayon Noorซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15– 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย อนึ่งทางคณะได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับ Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว