บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน(Silver Medal Researcher Award)

Friday, 02 March 2018 03:39 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) ประจำปี 2560  ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่ง การมอบรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและเป็นรางวัลให้กับบุคลากรบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น