บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

Wednesday, 31 January 2018 01:12 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “กิจกรรมพบปะนักวิจัย: แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางการบริหารงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ชี้แจงทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก”  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายวิจัย มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก