คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายทำเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ "Leader Talk"

Tuesday, 12 March 2013 04:45 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายทำเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ "Leader Talk"  ซึ่งเป็นรายการที่เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ ภารกิจ กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายใน มข. ไปยังบุคคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุกท่านสามารถติดตามชมได้ที่ 1. http://www.youtube.com/watch?v=ytbHuN7YdlM&feature=player_embedded

หรือ KKU Channel  http://202.12.97.4/kkuchannel/wp/Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 04:00