คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

Monday, 18 February 2019 07:07 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562  ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตน การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะ  ตรวจอุจาระ  การตรวจค่าเลือด  และการถ่ายภาพรังสีปอด   โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อนึ่ง โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 18 February 2019 07:08