คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

Monday, 07 January 2019 07:16 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงบ่าย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทกีฬาประกอบด้วย สกีบก วิ่งเปรี้ยว ส่งแป้งหรรษา  นักกอล์ฟชุมชน  วอลเล่ย์บอลโป่งน้ำ และในช่วงเย็นจัดให้มีการเลี้ยงสรรค์และชมการประกวดการแสดงของบุคลากรส่วนงานภายใน ซึ่งบุคลากรผู้มาร่วมงานได้รับความสุข และสนุกสนานจากการแสดงเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนั้นบุคลากรผู้ร่วมงานทุกท่านยังได้ร่วมลุ้นรางวัลที่ทางคณะฯ จัดให้อีกด้วย  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ อดีตคณบดี คนที่ 2 รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดี คนที่ 3 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี คนที่ 4 และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช อาจารย์อาวุโส ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสุขภาพให้แก่อดีตคณบดีทั้ง 3 ท่านด้วย โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานทั้ง 2 กิจกรรมด้วยLast Updated on Tuesday, 08 January 2019 03:10