อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี

Tuesday, 27 November 2018 01:20 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print


     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4524/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561