คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

Monday, 19 March 2018 01:58 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ ได้ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Staff Wellness Program ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในคณะส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในแต่ละปีด้วย  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย