อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น

Friday, 16 March 2018 00:39 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print


     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า  เฟื่องบุญ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสรีรวิทยา ณ Kitasato University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  อนึ่ง  อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า  เฟื่องบุญ ยังเป็นเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะ รุ่นที่ 10 อีกด้วย