คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

Friday, 29 March 2019 07:45 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน“คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 ศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ของคณะ โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ ได้มอบเครื่อง Infusion Pump  จำนวน 10 เครื่องๆละ 15,000 บาท  รวมมูลค่า 150,000 บาท และศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ร่วมกับ บริษัท Vet Anymall โดย น.สพ. ฉัตรวิรุฬ ไพยศิริพงศ์ ได้มอบเครื่องเลเซอร์รักษาแผล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 75,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการต่อไป ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2562 (KVAC2019) เป็นเงินอีก 100,000 บาท นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะและสมาคมศิษย์เก่าฯของคณะ