คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562

Tuesday, 26 March 2019 03:59 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุกๆ รุ่นของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน ในงานนอกจากจะมีการพบปะสังสรรค์กันแล้วยังมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2562 ขึ้นด้วย โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าจำนวน 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

ด้านวิชาการ

  1. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม รุ่นที่ 1 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ด้านราชการ

  1. น.สพ.ศิลปกิจ  บุญโพธิ์ รุ่นที่ 3 (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4)

ด้านธุรกิจเอกชน

  1. น.สพ.อัศวิน  ศิริคุณ รุ่นที่ 6 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตปศุสัตว์ บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด)
  2. น.สพ.ภูวนารถ  ยะโสราษฎร์ รุ่นที่ 10 (กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิวเจอร์ เกรนคอร์ป จำกัด)
  3. น.สพ.บุญชัย  สิงห์ทอง รุ่นที่ 10 (กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิวเจอร์ อะโกร แอนด์ เฮลตรี้ แคร์ จำกัด

ด้านโรงพยาบาลสัตว์

  1. น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน รุ่นที่ 11 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง)
  2. น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์ รุ่นที่ 16 (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)

     โดยในการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี  ให้เกียรติร่วมกันมอบประกาศนียบัตร ช่อดอกไม้ และโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย  โดยการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้มีศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน