คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ

Tuesday, 03 April 2018 04:37 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25 และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ของบริษัทโซเอทิส ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยบริษัทโซเอทิส เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านสุขภาพสัตว์  ก่อตั้งและมีประสบการณ์ทางด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลากว่า 60 ปี  บริษัทได้ทำการค้นคว้า พัฒนา ผลิต และทำการตลาดทางด้านวัคซีนและยาสำหรับสัตว์ และได้มีการขยายเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือในการตรวจ การทดลองทางด้านพันธุกรรม อุปกรณ์ชีวภาพและตลอดจนสายงานทางด้านการบริการ  บริษัทโซเอทิสได้ให้บริการกับสัตวแพทย์ ผู้ผลิตปศุสัตว์และประชาชนที่ให้กับความสำคัญกับสุขภาพของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีผลประกอบการ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 9,000 คน การได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะเป็นอย่างยิ่ง