คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ

Tuesday, 19 December 2017 07:15 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ของคณะ(รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ด้านการบริหารธุรกิจ  และเข้ารับโล่รางวัลและช่อดอกไม้จากท่านอธิการบดีในงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ในช่วงกลางวันของวันเดียวกัน