e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 vet 482
42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 489
43 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. vet 538
44 คณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. vet 523
45 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี vet 464
46 งานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 556
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ vet 550
48 ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 30 ปี vet 1019
49 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ vet 469
50 คณะบุคคลมอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 vet 649
51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2558 vet 607
52 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 vet 772
53 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา vet 878
54 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา vet 684
55 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา vet 889
56 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปล่อยปลา ประจำปี ๒๕๕๖ vet 1221
57 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟ vet 1107
58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการสถาปนาคณะฯ vet 1360
59 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 vet 1477
60 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ vet 1162
 
Page 3 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th