e-book















-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 vet 444
42 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 414
43 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 vet 498
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 505
45 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. vet 553
46 คณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. vet 534
47 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี vet 480
48 งานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 575
49 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ vet 564
50 ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 30 ปี vet 1048
51 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ vet 486
52 คณะบุคคลมอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 vet 665
53 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2558 vet 624
54 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 vet 789
55 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา vet 888
56 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา vet 700
57 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา vet 905
58 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปล่อยปลา ประจำปี ๒๕๕๖ vet 1232
59 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟ vet 1132
60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการสถาปนาคณะฯ vet 1382
 
Page 3 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th