e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี คณะเทคโนโลยี vet 473
42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 vet 450
43 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 417
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 vet 504
45 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 509
46 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. vet 557
47 คณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. vet 537
48 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี vet 489
49 งานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 579
50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ vet 568
51 ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 30 ปี vet 1065
52 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ vet 493
53 คณะบุคคลมอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 vet 671
54 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2558 vet 629
55 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 vet 794
56 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา vet 892
57 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา vet 705
58 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา vet 911
59 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปล่อยปลา ประจำปี ๒๕๕๖ vet 1235
60 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟ vet 1137
 
Page 3 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th