e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560 vet 921
22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2560 vet 985
23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี การสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข. vet 804
24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ vet 887
25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าของคณะ ประจำปี 2560 vet 761
26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับชุมชนปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560 vet 519
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว vet 625
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 31 ปี ของการสถาปนา vet 555
29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานสิริมงคลทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด vet 527
30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ vet 461
31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดค่ายโครงการเรียนรู้ และอนุรักษ์สัตว์ป่า vet 647
32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการบริจาคโลหิต vet 500
33 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี vet 776
34 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางร่วมพิธีไหว้พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช vet 619
35 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ โรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2559 vet 582
36 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช vet 507
37 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน “สู่เส้นชัย...วัยเกษียณความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2559 vet 453
38 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 vet 527
39 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2559 vet 546
40 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 vet 545
 
Page 2 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th