e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง vet 25
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ vet 60
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562 vet 39
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP vet 39
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี vet 34
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์ vet 31
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562 vet 42
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี vet 39
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพสุนัข ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น vet 45
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี vet 42
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น vet 70
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม vet 98
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี vet 72
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง vet 78
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 vet 123
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 vet 96
17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน" vet 100
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา vet 102
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ vet 111
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 vet 122
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th