e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ open house แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง vet 529
142 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น vet 413
143 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ vet 328
144 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงแพะที่ สปป.ลาว vet 448
145 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม vet 476
146 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศออสเตรเลีย vet 326
147 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร vet 478
148 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ vet 412
149 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี vet 471
150 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 314
151 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ vet 517
152 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการวิชาการร่วมโครงการผสมเทียมสัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี vet 517
153 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา vet 483
154 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการป้องกันโรคติดต่อในแพะเนื้อ vet 404
155 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ vet 490
156 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทีมประเมินโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ vet 429
157 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง สปป.ลาว vet 530
158 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีเปิดและลงนามในข้อตกลงโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น vet 422
159 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการสู่สังคมจัดอบรมความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเกษตรกร vet 460
160 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 391
 
Page 8 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th