-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง vet 8
2 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว. vet 31
3 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจำปีระดับชาติ vet 13
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น vet 26
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียน ม.ปลาย vet 45
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย vet 24
7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติ vet 50
8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ vet 54
9 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม vet 47
10 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน vet 41
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว กับการจัดกิจกรรม Catster Party vet 57
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ vet 59
13 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการฟาร์มสมาชิก vet 71
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมโครงการแก้จนฯในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น vet 58
15 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการผลิตม้า vet 52
16 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอพระยืน vet 59
17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทอาคเนย์ฟาร์มไลน์ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงและแปรรูปสุกร แก่นสารสินธุ์ จำกัด vet 55
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" vet 68
19 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ vet 62
20 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 60
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th