e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา vet 514
62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน vet 524
63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม vet 581
64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับศิษย์เก่า จาก Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม vet 472
65 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 445
66 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน vet 645
67 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณบดีจาก Faculty of Veterinary Medicine จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 525
68 Welcome to Seminar “Veterinary Education” by Professor Dr. Ahasanul Hoque vet 567
69 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22 vet 608
70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan vet 530
71 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 600
72 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย vet 593
73 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ vet 549
74 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม vet 584
75 ผู้บริหารร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ vet 575
76 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนีฝึกงานด้านคลินิกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 593
77 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) vet 2341
78 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAIC) ครั้งที่ 17 vet 1746
79 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University(NVLU) ประเทศญี่ปุ่น vet 781
80 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 600
 
Page 4 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th