e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ม.แห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง vet 850
122 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 15 “Sustainable Development on One Health” vet 1843
123 คณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย vet 965
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะ” vet 915
125 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ องค์กร DAI/RESPOND vet 1014
126 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 vet 947
127 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ vet 948
128 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เมธา ววรณพัฒน์ และ นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา vet 1967
129 ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ร่วมงานประชุม Particatory Epidemiology vet 1710
130 ขอเชิญ ฟังบรรยายเรื่องการศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์ vet 1099
131 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, Japan (NVLU) ประจำปี 2556 vet 1297
132 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Rakuno Gakuen University vet 1142
133 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China (SWU) vet 1133
134 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The Cummings school of Veterinary Medicine at Tufts University, USA vet 1101
135 สัตวแพทย์ มข.ได้รับการยกย่องได้รับ “ใบย่องยอ” อันเป็นเกียรติยิ่งจากม.แห่งชาติลาว vet 1466
136 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน Participatory Epidemiology (PE) สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ vet 1428
137 คณะสัตวแพทย์ฯ มข. จับมือTufts university และILRI จัดประชุมวิชาการนานาชาติ vet 1194
138 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ vet 1265
139 โครงการสัมมนา one health สำหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1144
140 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดี กับ Professor James Arthur Will vet 1170
 
Page 7 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th