e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 534
62 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา vet 518
63 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว vet 524
64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น vet 424
65 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ vet 488
66 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 555
67 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา vet 545
68 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน vet 577
69 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม vet 630
70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับศิษย์เก่า จาก Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม vet 508
71 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 483
72 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน vet 697
73 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณบดีจาก Faculty of Veterinary Medicine จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 564
74 Welcome to Seminar “Veterinary Education” by Professor Dr. Ahasanul Hoque vet 603
75 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22 vet 682
76 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan vet 571
77 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 639
78 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย vet 644
79 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ vet 587
80 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม vet 631
 
Page 4 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th