e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 2) vet 735
42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น vet 840
43 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน vet 747
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศจีน vet 411
45 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 vet 487
46 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 457
47 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน vet 492
48 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น vet 456
49 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนานักวิจัย vet 453
50 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ vet 456
51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา vet 602
52 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง (National University of Laos, Nabong Campus) vet 783
53 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประเทศเวียดนาม vet 510
54 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecohealth จากประเทศฟิลิปปินส์ vet 401
55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 491
56 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา vet 475
57 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว vet 482
58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น vet 392
59 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ vet 449
60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 502
 
Page 3 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th