e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ องค์กร DAI/RESPOND vet 997
122 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 vet 932
123 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ vet 929
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เมธา ววรณพัฒน์ และ นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา vet 1942
125 ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ร่วมงานประชุม Particatory Epidemiology vet 1686
126 ขอเชิญ ฟังบรรยายเรื่องการศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์ vet 1080
127 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, Japan (NVLU) ประจำปี 2556 vet 1273
128 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Rakuno Gakuen University vet 1107
129 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China (SWU) vet 1112
130 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The Cummings school of Veterinary Medicine at Tufts University, USA vet 1079
131 สัตวแพทย์ มข.ได้รับการยกย่องได้รับ “ใบย่องยอ” อันเป็นเกียรติยิ่งจากม.แห่งชาติลาว vet 1449
132 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน Participatory Epidemiology (PE) สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ vet 1394
133 คณะสัตวแพทย์ฯ มข. จับมือTufts university และILRI จัดประชุมวิชาการนานาชาติ vet 1172
134 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ vet 1248
135 โครงการสัมมนา one health สำหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1113
136 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดี กับ Professor James Arthur Will vet 1148
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่มาฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ vet 1239
138 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Thomas Schonewille vet 1091
139 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จาก SLU ประเทศสวีเดน vet 1275
140 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ สพร. จัดโครงการอบรมอาจารย์จากลาว vet 1184
 
Page 7 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th