e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ สหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย vet 853
122 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tufts University, ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 803
123 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ม.แห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง vet 863
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 15 “Sustainable Development on One Health” vet 1866
125 คณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย vet 986
126 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะ” vet 930
127 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ องค์กร DAI/RESPOND vet 1030
128 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 vet 963
129 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ vet 966
130 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เมธา ววรณพัฒน์ และ นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา vet 1988
131 ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ร่วมงานประชุม Particatory Epidemiology vet 1736
132 ขอเชิญ ฟังบรรยายเรื่องการศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์ vet 1122
133 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, Japan (NVLU) ประจำปี 2556 vet 1321
134 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Rakuno Gakuen University vet 1170
135 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China (SWU) vet 1153
136 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The Cummings school of Veterinary Medicine at Tufts University, USA vet 1116
137 สัตวแพทย์ มข.ได้รับการยกย่องได้รับ “ใบย่องยอ” อันเป็นเกียรติยิ่งจากม.แห่งชาติลาว vet 1481
138 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน Participatory Epidemiology (PE) สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ vet 1473
139 คณะสัตวแพทย์ฯ มข. จับมือTufts university และILRI จัดประชุมวิชาการนานาชาติ vet 1217
140 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ vet 1281
 
Page 7 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th