e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ vet 703
102 ผู้บริหารและนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ vet 661
103 ผู้บริหารคณะนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ vet 684
104 ผู้บริหารคณะเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ vet 667
105 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University-Ho Chi Minh, Vietnam vet 877
106 16th KKU Veterinary International Annual Conference (KVAC) vet 4055
107 โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 773
108 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับ Prof. Karl Hanz Zessin และ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ vet 910
109 ผู้บริหารร่วมวางแผนทำวิจัย ณ Swedish University of Agricultural Sciences vet 748
110 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 vet 818
111 น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยคว้ารางวัล Bronze Prize ในเวทีระดับนานาชาติ vet 848
112 International Conference for "Research for Social Devotion" vet 2005
113 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมประชุมความร่วมมือไทย อินโดนีเซียครั้งที่ 9 vet 813
114 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “Innovation for Life” ที่อุดรธานี vet 750
115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands vet 863
116 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2557 vet 988
117 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก College of Animal Science,Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2557 vet 880
118 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก National Chung Hsing University, ประเทศไต้หวัน vet 1012
119 อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ สหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย vet 833
120 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tufts University, ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 782
 
Page 6 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th