-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 vet 17
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับศิษย์เก่าจาก Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์ vet 34
3 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย vet 32
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์กลุ่มที่ 4 จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 43
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเชียเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ vet 68
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 3) vet 58
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก (Champasak University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว vet 80
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 2) vet 81
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น vet 115
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน vet 145
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศจีน vet 104
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 vet 117
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 100
14 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน vet 154
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น vet 157
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนานักวิจัย vet 114
17 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ vet 125
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา vet 167
19 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง (National University of Laos, Nabong Campus) vet 172
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประเทศเวียดนาม vet 116
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th