e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 คณะเทคนิคการแพทย์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร vet 1178
402 โครงการอบรมศัลยกรรมพยาธิวิทยาสำหรับสัตวแพทย์ (Surgical Pathology for Veterinary Practitioner: is it worth the money) vet 1361
403 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ที่สถานีฟาร์ม ฯ คณะสัตวแพทย์ มข. vet 1303
404 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มข. พบปะบุคลากรสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. vet 1469
405 สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555" vet 1564
406 คณะสัตวแพทย์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสัตวแพทย์แห่งความภาคภูมิใจ vet 1954
407 คณะสัตวแพทย์จัดอบรม“บริการอย่างไร? ให้เพิ่มผลกำไรและครองใจลูกค้า” vet 1236
408 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์" vet 1348
409 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ "การพัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์" vet 1289
410 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น vet 1531
411 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์” vet 2192
412 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชมละครเวทีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี vet 2443
413 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ทำบุญปีใหม่ vet 1380
414 ขอเชิณทุกท่านเข้าร่วมสนใจเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยค้านสัตวแพทย์" vet 1446
415 ผู้บริหารคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1551
416 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 1959
417 The Charm Boutique Resort เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 1928
418 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ vet 2647
419 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ และสวัสดีปีใหม่ vet 1193
420 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น vet 1389
 
Page 21 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th