e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 vet 708
162 วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 29 ปี vet 1111
163 โครงการให้ความรู้ มข.ออกนอกระบบมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลาออกจาก กบข. หรือว่าจะอยู่ต่อกันดี vet 1048
164 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1068
165 โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 900
166 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 2165
167 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมเรื่อง“ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 752
168 โครงการ"ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" vet 825
169 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) vet 753
170 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 628
171 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดโครงการ Digital University vet 1112
172 โครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 vet 862
173 โครงการ สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 942
174 คณะบุคคล/หน่วยงาน เข้ามอบของที่ระลึกอวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2558 vet 1105
175 ผู้บริหารจาก บริษัท เบทาโกร มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 58 แก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 904
176 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. มอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1075
177 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี มข. vet 886
178 คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1080
179 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช vet 637
180 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 782
 
Page 9 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th