e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์,คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ vet 752
142 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) vet 796
143 โครงการ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562” vet 701
144 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ SWOT Analysis vet 776
145 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี vet 659
146 ประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 vet 689
147 วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 29 ปี vet 1072
148 โครงการให้ความรู้ มข.ออกนอกระบบมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลาออกจาก กบข. หรือว่าจะอยู่ต่อกันดี vet 1023
149 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1043
150 โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 876
151 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 2056
152 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมเรื่อง“ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 731
153 โครงการ"ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" vet 804
154 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) vet 730
155 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 607
156 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดโครงการ Digital University vet 1091
157 โครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 vet 840
158 โครงการ สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 918
159 คณะบุคคล/หน่วยงาน เข้ามอบของที่ระลึกอวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2558 vet 1073
160 ผู้บริหารจาก บริษัท เบทาโกร มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 58 แก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 881
 
Page 8 of 21


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th