e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น vet 1355
402 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1307
403 คณบดีและคณาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมงาน"ดื่มนมชมดารา" vet 2422
404 ขอเชิญร่วมงาน ฟาร์ม มข. มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 255 vet 1919
405 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดสัมมนา"อนาคตสัตวแพทย์ มข. 5ปี 10 ปี" vet 1691
406 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร vet 1581
407 อาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดลพบุรี vet 1482
408 คณบดีคณะสัตวแพทย์ ร่วมเดินทางกับผู้บริหาร มข.สรุปงานความร่วมมือ SWU vet 1322
409 จรรยาบรรณอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 4732
410 ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554 vet 1649
411 คณะสัตวแพทย์ จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร vet 1446
412 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม vet 1488
413 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 vet 1653
414 จรรยาบรรณบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 9278
 
Page 21 of 21


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th