e-book















-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ "การพัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์" vet 1273
402 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น vet 1519
403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์” vet 2178
404 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชมละครเวทีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี vet 2398
405 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ทำบุญปีใหม่ vet 1368
406 ขอเชิณทุกท่านเข้าร่วมสนใจเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยค้านสัตวแพทย์" vet 1432
407 ผู้บริหารคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1521
408 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 1922
409 The Charm Boutique Resort เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 1881
410 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ vet 2580
411 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ และสวัสดีปีใหม่ vet 1179
412 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น vet 1369
413 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1320
414 คณบดีและคณาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมงาน"ดื่มนมชมดารา" vet 2438
415 ขอเชิญร่วมงาน ฟาร์ม มข. มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 255 vet 1936
416 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดสัมมนา"อนาคตสัตวแพทย์ มข. 5ปี 10 ปี" vet 1705
417 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร vet 1595
418 อาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดลพบุรี vet 1497
419 คณบดีคณะสัตวแพทย์ ร่วมเดินทางกับผู้บริหาร มข.สรุปงานความร่วมมือ SWU vet 1339
420 จรรยาบรรณอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 4744
 
Page 21 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th