e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย” vet 836
182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 vet 720
183 งานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558 vet 760
184 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 vet 831
185 พิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ(ตุ้งติ้ง) และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ vet 972
186 พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 vet 850
187 โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมรักษาป่าอีสาน ประจำปี 2558 vet 755
188 กิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 vet 963
189 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 689
190 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 29 vet 646
191 กิจกรรม ”ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9” vet 949
192 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ vet 924
193 พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23 vet 992
194 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ vet 886
195 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์ vet 1070
196 อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ vet 1098
197 ติวความถนัดทางสัตวแพทย์ vet 4400
198 โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา vet 872
199 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนัท พีธรากร นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 vet 1100
200 โครงการ อธิการบดีพบประชาคมนักศึกษา vet 900
 
Page 10 of 17


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th