e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 13 vet 678
162 คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มข. ครั้งที่ 33 vet 532
163 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 vet 719
164 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 631
165 พิธีมุทิตาสถาบันและการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ประจำปี พ.ศ. 2558 vet 738
166 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 524
167 วันสถานประกอบการพบนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 639
168 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 614
169 ผู้บริหารคณะฯร่วมเดินทางใน โครงการ “สหกิจอาเซียน” ณ ต่างประเทศ vet 588
170 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย” vet 819
171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 vet 699
172 งานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558 vet 734
173 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 vet 805
174 พิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ(ตุ้งติ้ง) และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ vet 949
175 พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 vet 834
176 โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมรักษาป่าอีสาน ประจำปี 2558 vet 735
177 กิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 vet 940
178 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 674
179 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 29 vet 624
180 กิจกรรม ”ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9” vet 934
 
Page 9 of 16


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th