e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ vet 905
182 พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23 vet 968
183 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ vet 868
184 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์ vet 1030
185 อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ vet 1073
186 ติวความถนัดทางสัตวแพทย์ vet 4334
187 โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา vet 854
188 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนัท พีธรากร นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 vet 1075
189 โครงการ อธิการบดีพบประชาคมนักศึกษา vet 883
190 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 6 vet 814
191 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 vet 775
192 โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ vet 1408
193 โครงการกีฬา Vet Sports Day vet 984
194 โครงการค่ายหมอสัตว์ป่า vet 962
195 โครงการราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557 vet 1351
196 สโมสรนักศึกษามอบกระเช้าของขวัญเข้าคารวะและขอพรอดีตคณบดี vet 1354
197 โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 12 vet 891
198 สโมสรนักศึกษานำกระเช้าปีใหม่เข้าขอพรสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 vet 913
199 ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี vet 1022
200 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าเพื่อคารวะและขอพรปีใหม่ vet 825
 
Page 10 of 16


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th