-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 42
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 21
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )” vet 60
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 35
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 76
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 64
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “น้องหมอตะลุย ตะกุยความรู้บ้านฮัสกี้” vet 97
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ “The Fresh Party Freshy Strong” ประจำปีการศึกษา 2560 vet 178
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 vet 115
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 vet 137
11 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559 vet 80
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 vet 116
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาจิตกับการใช้ชีวิตนักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 74
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมมอบเน็คไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2560 vet 93
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีมอบเสื้อคลินิก(เสื้อกาวน์)นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 102
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 81
17 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนตาม MOU ณ University of Putra Malaysia(UPM) ประเทศมาเลเซีย vet 53
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 98
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 31” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 168
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายน้องใหม่(เฟรชชี่แคมป์) ประจำปี 2560 vet 161
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th