-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” vet 10
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงาน “ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 26 vet 61
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 15 vet 146
4 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (International Veterinary Student Association) ณ ประเทศแอฟริกาใต้ vet 70
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 76
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 118
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบัน” ประจำปี พ.ศ.2560 vet 89
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 66
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 107
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 139
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 vet 90
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )” vet 180
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 95
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 156
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 vet 115
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “น้องหมอตะลุย ตะกุยความรู้บ้านฮัสกี้” vet 173
17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ “The Fresh Party Freshy Strong” ประจำปีการศึกษา 2560 vet 264
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 vet 184
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 vet 197
20 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559 vet 132
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th