e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณบดีจาก Faculty of Veterinary Medicine จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Ahasanul Hoque คณบดี จาก Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ เพื่อหารือร่วมกันถึงกรอบความร่วมมือของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองสถาบันต่อไปในอนาคต จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ทางคณะได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Ahasanul Hoque บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Veterinary Education in Bangladesh" โดยการบรรยายครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในคณะ เข้าฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th