e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

E-mail Print PDF

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ  Miss Aulia Atika Mulyandari และ Miss Oktaviani Nur Indarwati นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เดินทางมาฝึกงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2559 และนอกจากการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทางคณะยังได้จัดตารางการทัศนศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 ราย โดยพาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:39  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th