e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ให้การตอนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผน มีความตระหนักรู้คุณค่า ความถนัด ความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ยังเด็กและมีความรับผิดต่อสังคม ตามองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำคัญ ทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลแนะนำอาชีพสัตวแพทย์เพื่อเป็นความรู้และแนวทางให้แก่นักเรียนแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อแจกของรางวัลให้นักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้องอีกด้วย จากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วย น.สพ. ปิยศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำกลุ่มนักเรียน และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์และคอกม้า โดยมีนักเรียนให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะอีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 11 February 2020 02:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th