e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกันจัดทำขาเทียมในม้าแคระเป็นครั้งแรก

E-mail Print PDF

     สืบเนื่องจาก ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประสานจากเจ้าของม้าแคระ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่ามีม้าแคระอายุ 23 ปี มีประวัติขาหลังซ้ายหักจนต้องตัดขามาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งหลังจากตัดขาม้ายืนโดยใช้ 3 ขามาตลอด จนทำให้ขาหลังขวาผิดรูปเนื่องจากต้องใช้ขาข้างเดียวรับน้ำหนักแทน โดยได้นำม้าแคระตัวดังกล่าวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ท่านอื่นๆในกลุ่มวิชา ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร. นฤพนธ์ คำพา ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  ผศ.น.สพ.ดร. สุวลักษณ์ ศรีสุภา และ น.สพ.รักษ์พล เดชคง ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างขาเทียมให้ม้า แต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทำขาเทียม จึงขอความร่วมมือผ่านทาง ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และหน่วยกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายกิตติภพ ประสาวะเท และ นายณัฎฐพงศ์ อินทวงษ์ ช่างกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ได้ร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์ขาม้าเทียม โดยดัดแปลงจากขาเทียมที่ใช้กับผู้ป่วยขาขาด ซึ่งหลังจากที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาสำเร็จ ได้นำมาสวมใส่จริงเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และทำกายภาพบำบัดฝึกหัดเดิน ปรากฏว่าผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะม้ามีการตอบสนองและยอมรับขาเทียมที่ใส่จนสามารถเดินและวิ่งได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 วัน
     โดยขาเทียมม้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งหลังจากนี้จะได้เฝ้าติดตามการใช้งานในม้าตัวนี้ต่อไป  และจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง เพื่อทำการประดิษฐ์ขาเทียมใช้ในสัตว์ชนิดอื่นๆต่อไปด้วย ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการสร้างขาเทียมม้าในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 31 January 2020 03:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th