e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามินิมาราธอน) ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากที่สุด นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน “กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์” หรือ “กองทุนสัตววิทยรักษ์”ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุรวมถึงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาลสัตว์ โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12  กิโลเมตร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนนักวิ่งเพื่อสุขภาพเข้าร่วม จำนวน 1,104 คน มีเจ้าของสุนัขนำสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ตัว บรรยากาศของการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยคึกคัก สนุกสนาน และมีภาพของความน่ารักระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ โดยสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1lL5iQxYTVCdjqQdUmcKYULcxmfpHUGgfLast Updated on Tuesday, 30 April 2019 01:33  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th