e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

E-mail Print PDF

     เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน“คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 ศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ของคณะ โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ ได้มอบเครื่อง Infusion Pump  จำนวน 10 เครื่องๆละ 15,000 บาท  รวมมูลค่า 150,000 บาท และศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ร่วมกับ บริษัท Vet Anymall โดย น.สพ. ฉัตรวิรุฬ ไพยศิริพงศ์ ได้มอบเครื่องเลเซอร์รักษาแผล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 75,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการต่อไป ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2562 (KVAC2019) เป็นเงินอีก 100,000 บาท นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะและสมาคมศิษย์เก่าฯของคณะ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th