e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงบ่าย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทกีฬาประกอบด้วย สกีบก วิ่งเปรี้ยว ส่งแป้งหรรษา  นักกอล์ฟชุมชน  วอลเล่ย์บอลโป่งน้ำ และในช่วงเย็นจัดให้มีการเลี้ยงสรรค์และชมการประกวดการแสดงของบุคลากรส่วนงานภายใน ซึ่งบุคลากรผู้มาร่วมงานได้รับความสุข และสนุกสนานจากการแสดงเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนั้นบุคลากรผู้ร่วมงานทุกท่านยังได้ร่วมลุ้นรางวัลที่ทางคณะฯ จัดให้อีกด้วย  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ อดีตคณบดี คนที่ 2 รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดี คนที่ 3 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี คนที่ 4 และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช อาจารย์อาวุโส ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสุขภาพให้แก่อดีตคณบดีทั้ง 3 ท่านด้วย โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานทั้ง 2 กิจกรรมด้วยLast Updated on Tuesday, 08 January 2019 03:10  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th