-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับศิษย์เก่าร่วมให้บริการวิชาการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

E-mail Print PDF

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมกับศิษย์เก่า น.สพ.ฐิติวงศ์ ภูโอบ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 เจ้าของคลินิกอำนาจเจริญรักษาสัตว์ พร้อมด้วยสัตวแพทย์อาสาจากภาคเอกชนได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดี


Last Updated on Monday, 24 December 2018 05:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th