-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา  08.30-15.00 น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ณ  ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สุนัขและแมว จำนวน 25 ตัว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 24 December 2018 06:00  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th