-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อคืนวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น.  ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการงานราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 ที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการต้อนรับบัณฑิตในการกลับมาเยือนคณะอีกครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีคณาจารย์ และ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ การรายงานตัวของพี่บัณฑิต การมอบของที่ระลึกให้พี่สายรหัส บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น อบอุ่น และเป็นกันเอง นอกจากจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตแล้ว นักศึกษาปัจจุบันยังได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจากรุ่นพี่บัณฑิตด้วย


Last Updated on Wednesday, 12 December 2018 03:58  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th