-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ

E-mail Print PDF

     ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมาได้จัดโครงการไปแล้ว 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 สิงหาคม วันที่ 13 และ 27 กันยายน 2561 รวมจำนวนสุนัขและแมวที่รับบริการทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 120 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th