-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้ร่วมกับบริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมฉีดยาป้องกันเห็บให้แก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)  ณ อาคารสัตววิทยรักษ์  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการในการรณรงค์รวมทั้งสิ้น จำนวน 91 ตัว จึงขอขอบคุณ บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนวัคซีนเพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th